Gerber termisk foil

Gerber Edge termiske bånd har meget god fargeektehet og slitasjestyrke. Lagringstiden på båndene er også meget god, slik at det ikke er noe problem om fargene har vært i hyllen i flere år.

Gerber Edge FX

Gerber Edge


Materialer til Gerber Edge

Printmaterialer til Gerber Edge Systemet

Gerber Label Stock

Polyester for industrietiketter

Gerber Quantum vinyl

Standard etikettvinyl.

Hexis V200 Perforert - Hvit/Klar

Langtids polymerisk vinyl

Hexis V300 Perforert

Monomerisk vinyl

PrintMedia

Gerber Edge FX er en termisk printer som bruker varme og trykk for å overføre pigmenter til over 30 forskjellige underlag, inkludert støpt, kalandrert og reflekterende vinyl, polykarbonat, transparente filmer, metalliske, polyester etiketter, magnetisk m.m.

 

Gerber Media, UV Guard 9 - super thick 15"x50yd,
På lager