FROSTET FILMGRADIENT

Forløpning / Gradient

Forløpning / Gradient

Disse foliene dekker gradvis fra null dekk til full dekk. De fleste rullene er 152cm brede og leveres i 10m eller 30m lengde. Tykkelse: 23 µm

Disse foliene dekker gradvis fra null dekk til full dekk. De fleste rullene er 152cm brede og leveres i 10m eller 30m lengde. Tykkelse: 23 µm

- Pål

SENTERFORLØPNING

Thick Central Diffusing

INT-127

Thin Central Diffusing

INT-121

Centered white fade

INT-120

Thick central degressive

INT-129 - 210cm

FORLØPNING

Decreasing small White

INT-139 - 210cm

Decreasing small White

INT-140

Decreasing White

INT-110

Degressing White

INT-130

Decreasing Etched

INT-115

Decreasing Etched lines

INT-236

Decreasing rhombuses

INT-880

Hvordan montere Reflectiv vindusfilm