Bruk av freser

Denne guiden skal prøve og hjelpe deg med basic instillinger og bruk av freseverktøy. Vi er også behjelpelige om du har andre spørsmål rundt dette.

Bruk av freser

Denne guiden skal prøve og hjelpe deg med basic instillinger og bruk av freseverktøy. Vi er også behjelpelige om du har andre spørsmål rundt dette.

Hvordan få verktøyet til å fungere best

Alle verktøy må brukes riktig for å få best mulig resultat, her er en rask guide for å belyse de viktigste tingene.

Verktøyets posisjon

Plasseringen av verktøyet må være riktig. Et verktøy som stikker for langt ut av spennhylsen vil produsere vibrasjon og forkorte verktøyets levetid. Kvaliteten på kuttet vil også være dårlig.

Skjæreretning

Retningen er meget viktig og må tilpasses slik at den passer til materialet. Her mener vi bevegelses retning og ikke freserotasjon.

Riktig spindel hastighet (RPM)

Det må også brukes riktig turtall for å få riktige resultater. Turtallet vil også bli tilpasset matingshastigheten eller kuttehastigheten

Dybde pr pass

Kuttdybden per passering må justeres til verktøyets diameter og matehastighet som brukes. Dette er også viktig hvis vakuumholdingen ikke er tilstrekkelig til å holde delen/materialet.

Riktig verktøy lengde

Verktøyets skjærelengde bør velges i forhold til materialtykkelsen som brukes. Dette eliminerer vibrasjoner og dårlig kuttkvalitet.

Riktig mate hastighet

Riktig dykkhastighet og matingshastighet bør være basert på materialet, verktøyet og maskinens evner.

Freser Standard

Innovative verktøy til din fresemaskin. Disse freseverktøyene er av den høyeste kvalitet og vil optimalisere din skjæreprosess. Se våre guides for best bruk av disse verktøyene.

CROWN Acrylic

Enskjærs fresebit for akryl

CROWN MP

Enskjærs ubelagt fresebit

CROWN MP Superior

Enskjærs Superiorbelagt fresebit

Freser - Balanserte

Innovative verktøy til din fresemaskin. Disse freseverktøyene er av den høyeste kvalitet og vil optimalisere din skjæreprosess. Balanserte freser til HF spindler (30.000 RPM)

CROWN Acrylic Balansert

Enskjærs fresebit for akryl

CROWN MP Balansert

Enskjærs ubelagt fresebit

CROWN MP Superior Balansert

Enskjærs Superiorbelagt fresebit

 

Optimale kjøreparametere

En vanlig utfordring ved utfresing er å bruke optimale kjøreparametere for å oppnå best mulig resultat med et gitt materiale. Vi blir ofte spurt om å levere feedrate- og RPM-data for våre freseverktøy, for best mulig ytelse i forskjellige materialer.

Dessverre er det ikke mulig å lage en slik liste med parametere på en måte som lar et bredt utvalg av kunder bruke dem med gode resultater.

Årsaken er at det er flere faktorer, i tillegg til verktøyegenskapene, som påvirker fresekvaliteten i et bestemt materiale. De viktigste faktorene er

  1. Maskinegenskaper: Verktøy fra Crown Norge leveres til brukere av fresemaskiner og flerbruksmaskiner (kuttere/plottere). Funksjonalit, maskinstabilitet, presisjon og aksekraft varierer mye mellom ulike maskinmerker. Disse egenskapene påvirker ofte kjøreparametrene ganske mye, spesielt ved mer komplekse materialer, som aluminium og akrylmateriale. En annen viktig faktor som påvirker driftsparametrene er hvor godt maskinen vedlikeholdes. Feil vedlikeholdte maskiner vil utvikle mekanisk slark, noe som gir redusert skjærehastighet for å oppnå anstendig skjærekvalitet.
  2. Ruterspindelegenskaper: Våre verktøy leveres til kunder som bruker forskjellige ruterspindler optimalisert for ulike typer jobber. Spindelegenskapene er svært viktige for hvordan et bestemt materiale kan freses. Vanligvis kan en høyhastighets spindel (i stand til 40-60 000 RPM) kjøres mye raskere i tynt og mindre kompakt materiale, mens spindler med høy effekt er mer effektive når du fører tykt og kompakt materiale, inkludert metaller. Høyeffektspindler er ofte også i stand til å kjøre tykke materialer med færre pass enn høyhastighetsspindler. Tilstanden til spennhylsenen som holder verktøyet er også en del av dette bildet. En slitt eller lett skadet hylse vil kreve redusert spindelhastighet/matehastighet for å opprettholde akseptabel skjærekvalitet.
  3. Materialegenskaper: Tilsynelatende kompatible materialer fra forskjellige leverandører har ofte ganske forskjellig sammensetning og krever svært forskjellige parametere. Eksempler: ACM (Aluminium Composite Material, type Dibond®, Alucobond®); hvor renheten og smeltepunktet til plastlaget ofte varierer mye mellom originale, markedsledende merkevarer og rimeligere kopier. Aluminium; hvor hardhet, legeringsblanding og renhet kan variere betydelig mellom platetyper. Det finnes flere hundre forskjellige kvaliteter av aluminiumsplater på markedet. Materialtykkelse er også en viktig faktor selv om alle andre egenskaper er like.
  4. Materialholdsstyrke: Materialhold leveres normalt av vakuumsug og/eller mekanisk klemming. Styrken på holdingen bestemmer ofte, eller begrenser, hvor høy matehastighet som kan påføres.
  5. Sugeeffektivitet for spon: I noen tilfeller må matehastigheten reduseres fordi sponavsuk ikke skjer raskt nok. Dette kan være et problem når du kjører i relativt tykke materialer (>10 mm) med få pass.
  6.  Påføring av kjølevæske/smøring De fleste maskiner har muligheten til å bruke kjølevæske/smøring på verktøyet mens du freser. Med visse materialer tillater slik påføring raskere matehastighet sammenlignet med tørr fresing, verktøyene vil også få bedre overflatefinish og bedre standtid.

 

Som det fremgår av ovenstående, er det ikke mulig for Crown Norge som verktøyleverandør å levere eksakte, eller til og med omtrentlige kjøreparametere for alle typer maskiner og materialvarianter. Maskinleverandørene er i en bedre posisjon til å levere slike data, siden de skal kunne kontrollere og definere de fleste av disse listede faktorene.