Papir

Vi har alle typer printbare papir uten lim.
Produktene er produsert i Europa og er av beste kvalitet.

Vi har valgt det grønne alternativet

PVC-frie og resirkulerbare medier
 
Produkter basert på plast avgir luftbårne partikler og innholder VOC (flyktige organiske forbindelser anses å være luftforurensninger). VOC-begrensning er en del av EU's forpliktelser for å nå målene for å bekjempe klimaendringer innen 2020.

Hva er forbindelsen med vår produktlinje? Vel, VOC kan finnes i mange bygg og dekorasjonsmaterialer, bakgrunnsbilder inkludert! Standarder og begrensninger eksisterer allerede og vil bli forsterket fra 2018.
 

Papirene fra Guyenne er har respekt for miljøet,
både under produksjon og bruk.

Flere papir produkter...