HX Skintac wrapfolier

FARGET   WRAP

CHROME

Spektakulære effekter for wrap

Hexis 20000 Skintac

Wrapvinyl 3D for vanskelige monteringer

Hexis 30000 Carbon One

Carbon Glossy

Hexis Forged Carbon

Carbon

HX 30000

Spektakulære effekter for wrap

Wrapfolier med litt ekstra

DIGITAL   WRAP

Hexis Skintac 190evo

Neste Generasjon Wrap film

Hexis Skintac 190hx

Trykksensitiv wrapfilm, ekstreme egenskaper